29 Ekim Cumhuriyet’in İlanı

“Birinci Madde: Hâkimiyet, bilâ kayd ü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müsteniddir (dayanır). Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir.

İkinci Madde: Türkiye Devleti’nin dini, din-i İslâm’dır. Resmî lisanı Türkçedir.

Üçüncü Madde: Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur. Meclis, Hükümet’in inkısam ettiği şuubât-ı idareyi (ayrı ayrı bölümlere ayırdığı idarî işleri) İcra Vekilleri vasıtasıyla idare eder.

Dördüncü Madde: Türkiye Reisicumhuru, Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyet-i Umumiyesi tarafından ve kendi âzası meyânından bir intihap (seçim) devresi için intihap olunur (seçilir). Vazife-i riyaset (başkanlık görevi), yeni Reisicumhur’un intihabına (seçimine) kadar devam eder. Tekrar intihap olunmak (seçilmek) caizdir.

Beşinci Madde: Türkiye Reisicumhuru, devletin reisidir. Bu sıfatla lüzum gördükçe Meclis’e ve Heyet-i Vekile’ye riyaset (hükümete başkanlık) eder.

Altıncı Madde: Başvekil, Reisicumhur tarafından ve Meclis âzası meyanından intihap olunur (Meclis üyeleri arasından seçilir). Diğer vekiller Başvekil tarafından yine Meclis âzası arasından intihap olunduktan sonra hey’et-i umumiyesi (hepsi) Reisicumhur tarafından Meclis’in tasvibine arzolunur. Meclis hâl-i içtimada (çalışma döneminde) değil ise keyfiyeti tasvip Meclis’in içtimaına tâlik olunur(toplantısına ertelenir).”

Teknoloji’de Dünya’ya Ayak Uydurmak

Bu yazı Türkiye Cumhuriyet’inin üretmesi gereken aynı zamanda dünyanın yeni teknoloji çağına ayak uydurarak yapılması gereken projeleri sıraladım. Bu konuda uzun zamandır düşünüp araştırma yaptım. Atak Helikopterlerden tutun Siha’lara kadar üretime başladık ve başarılı olduk. Bu büyük bir başarıdır. Yeni teknoloji milli araç yatırımı yapıldı.

Bu yeterli midir ?

Hayır

Bunların başlangıç olma ve devamının gelmesi dileğiyle. Apple şirketi hakkında konuşacağım. Şirket telefonu üretirken maliyetinin 2-3 katı kadar kar oranıyla satıyor. Bunun soncunda %80’e kadar üründen kar ediyor. Peki bu telefonu özel kılması nasıl oluyor ? Ekranı mı, kamerası mı, donanımı mı ? Hayır kesinlikle bunlardan biri değil. Asıl önemli olanı “iOS” denilen işletim sistemi. Başka telefonlarda var mı, yok. O yüzden marka değeri kazanıyor. Ardından yüksek kar etme amacı güden fiyatıyla tam anlamıyla trilyonluk şirket oluyor.

Şimdi yeni teknoloji başlıklarını ele alalım ve inceleyim

-Tam Elektrikli Otomobil
-Drone Teknolojisi
-Yapay Zeka Teknoloji
-Robotlar
-Uzay ve Füze Teknolojisi
-Nano Teknoloji
-Bilgisayar Parçaları (İşlemci, Grafik Kartı)

Bu başlıklara bakınca hepsi çok maliyetli olduğunu görüyoruz.

Tabi bunlar için önemli olanı kodlamadır, yazılımdır. Sadece donanım işe yaramaz.

Yazılıma dönelim. Daha önce verdiğim Apple örneği burada da geçerlidir. Diğerlerinde olmayan yazılım sayesinde tutuluyor.

Şimdi gelelim eğitimdeki yazılım. Eğitim sisteminde yeni nesillere aktarılması gereken yazılım dersi gerekli. Bunu yazarken işte şu kadar okulda şöyle eğitim veriliyor falan filan. Bunları geçelim, ben de okulda seçmeli yazılım eğitimi aldım fakat bu eğitim doğru şekilde verildiği fikrinde değilim. Çünkü yazılım eğitimi bazı sebeplerden dolayı ihmal ediliyor. Verilirken bir program oluyor ; 10 Kasım, 29 Ekim gibi özel günler gelince bir kaç dersten feragat etmek gerekiyor. Bu da seçmeli ders oluyor. Bu yazılım dersinin doğru bir şekilde verilmesi gerektiğine inanıyorum.

Kaynakça

http://www.kik.gov.tr/Duyuru/173/orta_ve_yuksek_teknolojili_sanayi_urunleri_listesi.html
https://dosyalar.kik.gov.tr/genel/Bilgilendirme_Dokumanlari/OrtaveYuksekTeknolojiliSanayiUrunleriL

Deep Web Nedir ?

Deep web internetin görünmeyen yüzüdür. Bizim girdiğimiz internet toplam internetin yüzde onluk bir kısmını kaplamaktadır. Deep web ise kalan kısmıdır. Normal şartlar altında deep web’e giremezsiniz. Girmek için ayrı bir tarayıcı ve birkaç program gerekebilir. Deep webte illegal her türlü şey bulunmaktadır. Silah ticaretinden tutun kiralık katile kadar, tüm illegal şeylere erişebilirsiniz. Tabi deep web’e gizli sekmede bile girseniz ne yaptığınız, ipniz TELEKOM şirketi ve devlet tarafından görülmektedir. Bu sebeple başınıza dert açabilirsiniz. Kısacası biz şu anda internetin sadece görünen yüzünde ilerlemekteyiz. İnternetin görünmeyen yüzü hacker ile birlikte birçok farklı insanın dolaştığı virüs kaynağıdır. Deep wepten indirdiğiniz herhangi bir dosya çok büyük ihtimalle virüslü çıkmaktadır.

Pardus Nedir ?

Pardus nedir ? Pardus Linux tabanlı bir işletim sistemi denilebilir. Bu sistem TUBİTAK tarafından geliştirilmektedir. Tabi bu sistem ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Bu sistem ile iligli daha fazla bilgiye pardus.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Açık kodlu olan bu sistem yerli işletim sistemi olması bizi gururlandırıyor. Yakında sizler için pardus kurulumu ve onun hakkında yapabileceğimiz videolar paylaşacağım. Takipte kalın.

https://pardus.org.tr

Chomar (Çomar) Nedir ?

Türkiye’nin geliştirdiği ilk yerli antivirüs programıdır. Chomar ismi Türkçe’de çomar anlamına gelmektedir. Dünyada sadece 17 tane antivirüs programına sahip ülke arasına girdik. Programı şu anda istediğiniz gibi indirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için ve programın resmi sayfasına alttan gidebilirsiniz.

https://chomar.com.tr/